Dokumenter

Årsplan, overgang til skole og evalueringer er lagt inn under egen flik.
Her kommer en del andre dokumenter som er relevant for oss.

Vedtekter for Eiksmarka Barnehage, org 976.791.134

Lov om barnehager

Rammeplan (2017)

 

Barnehagemelding for Bærum Kommune 2015 - 2025. "Det er stort å være liten i Bærum".

Kvalitetsplan for barnehagen 2019. Beskriver våre satsningsområder: Språk, livsmestring og digital praksis.

Handlingsplan mot mobbing. Hva kan vi voksne bidra med? Ganske mye - anbefaler alle å lese denne.

Gode råd om sykdom og helse hos barn (Folkehelsekontoret i Bærum). Om sykdommer og om barnet bør holdes hjemme og hvor lenge.