Dokumenter

Vedtekter for Eiksmarka Barnehage, org 976.791.134

Lov om barnehager

Rammeplan (2017)

 

Barnehagemelding for Bærum Kommune 2015 - 2025. "Det er stort å være liten i Bærum".

Kvalitetsplan for barnehagen 2019. Beskriver våre satsningsområder: Språk, livsmestring og digital praksis.

Handlingsplan mot mobbing. Hva kan vi voksne bidra med? Ganske mye - anbefaler alle å lese denne.

Gode råd om sykdom og helse hos barn (Folkehelsekontoret i Bærum). Om sykdommer og om barnet bør holdes hjemme og hvor lenge.