MyKid

Vi bruker barnehageportalen MyKid. All info mellom foreldre og barnehage skjer nå via innlogging på MyKid der bare foreldre i barnehagen har tilgang.

Mat

Mat er viktig hos oss og vi har egen kokk i 60% stilling. All mat lages fra grunnen av. Vår kokk har vært på matkurset "Fiskesprell". Vi ønsket mer fisk i barnehagen - ordentlig fersk fisk. Det er ikke medfødt å ikke like fisk - det er bare påvirkning! Vi har havregrøt på mandager og varm mat en annen dag i uken. Vi har brødmat de andre dagene. Vi har mange, gode, nye oppskrifter fra Fiskesprell. Nam, nam, det er godt med fisk til lunsj! Deilige, barnevennlige fiskeoppskrifter finnes på www.fiskesprell.no

Brukerundersøkelse

Hvert annet år har vi nasjonal brukerundersøkelse. Vi vil ha 100% oppslutning fra foreldrene. Resultatene offentliggjøres i barnehagefakta.no.

Eksempel på hvordan vi jobber i vår barnehage. Tatt fra våre månedsplaner.....

April

Denne måneden snakker vi mye om relasjoner. På månedens første fellessamling hadde vi et rollespill med "Tuppen og Lillemor"sangen, der 2 ansatte kledte seg ut og fremførte sangen med drama. Sangen var ukjent for barna, men de forsto godt innholdet - det snakket vi mye om etterpå. Tuppen og Lillemor har opptredener flere ganger i året til barna klarer å huske følgende: Når du blir VELDIG sint ser du for deg et trafikklys med 3 farger. Det røde betyr STOPP, det gule betyr PUST DYPT INN OG TELL TIL TI og det grønne betyr GÅ TIL EN VOKSEN. Vi skal øve hele måneden til dette sitter. Alle har lov til å bli sint, men vi skal ikke slå, vi skal lære andre knep å bruke for å takle sinnet.....

Ellers i april er det påsken og "nytt liv" som er tema. Vi har påskefrokost for hele familien fredag før palmesøndag fra kl 8-10.


Mars

Sosial kompetanse: Likestilling, likeverd. Hvordan snakker vi til hverandre? Har vi en kommanderende kommunikasjonsform (ovenfra-og ned) eller samtaler vi med likeverdige mennesker (subjekt-subjekt-relasjon)?

Kan gutter og jente like samme farger? Kan vi leke sammen? - med samme ting? Kan voksne menn og kvinner ha samme jobber? Kan damer kjøre lastebil? Kan menn danse ballett? Dette lurer vi på i mars og vi skal ha intervjuer med barna.

31.03 skal vi delta i GodMorgen Norge sammen med kaptein Sabeltann. Vi kler oss ut som Sabeltann og vi øver på sjørøversangene hans. Mange barn synes dette er skummelt. De som ønsker, får være med til TV2 - de som ikke ønsker skal ha kosedag i barnehagen. Link finnes under fliken Nyheter.

Februar

Sosial kompetanse: vi øver på innestemme, lytte til andre, vente på tur.

Månedens tema er nærmiljø og yrker. Etter alder lærer barna om noen yrker, og de eldste går rundt i nærområdet og intervjuer folk om deres arbeid. Siden det er ny rektor i år, skal Orion intervjue henne. Det er utrolig å se hva barna tenker om foreldrenes jobber, ikke alle vet eksakt hva som er tilfelle, og da er det noen som legger til litt fra egen fantasi. Noen foreldre kommer til barnehagen og forteller hva de jobber med. Tidligere har vi hatt frisør der barna har fått hårmodeller å jobbe med og alle har sprayet håret sitt med farger (som lett går bort), vi har hatt lege som har undersøkt eget barn, vi har hatt flyvertinne som har tatt oss med på Orions flight til Paris. Vi er spente på hva som skjer dette året.

I februar har vi også sikkerhet i fokus. Vi snakker om sikkerhet, regler og rutiner. Vi har brannøvelse og vasker leker og inventar, vi snakker om livredning og viser frem munn-til-munn på en spesialdukke. Personalet har da gjennomgått sitt årlige førstehjelpskurs.

Formingsprosjekter vil være forberedelser til karnevalet i mars, rundt vinterfugler og vinter.

De eldste barna har prosjekt om vikinger. De skal finne ut litt om hvordan vikingene levde og lage dokumentasjon av emnet. Hårek den hardbalne vil de også stifte bekjentskap med....

Januar

Denne måneden er temaet vinter og vinterfugler. Hver avdeling jobber med samme tema, men på forskjellige måter tilpasset alder og interesser. Vi trekker frem alle sangene vi kan om fugler. I fellessamlingen har Pyxis hatt ansvaret og barn og voksne har stilt spørsmål til resten av forsamlingen om enkelte fuglearter. Lepus-barna rekker også opp hånden og kan svare på mye. De vet f.eks. hva et nebb er, vinger, fjær og de rekker opp hånden og svarer så godt de kan. Orion-barna er liksom fasiten og kan alt! De må også få utfordringer som de kan svare på. Ellers i måneden har det vært forming, fugler er laget i alle fasonger med og uten fjær, og fuglemater av melkekartong pryder mang en hage når januar er over.