Eiksmarka Barnehage

Eiksmarka Barnehage er en privat barnehage i Bærum Kommune. Den ble etablert av foreldre på Eiksmarka i 1996. Barnehagen er organisert som et samvirkeforetak og det er foreldrene i barnehagen som står som eiere. Barnehagen er et ideelt foretak der eventuelt overskudd går tilbake til driften.

Mat og måltid: Barnehagen har kokk i 60% stilling som tilbereder og serverer mat fire dager i uken: formiddagsfrukt, havregrøt/varmmat/brødskiver til lunsj og knekkebrød på ettermiddagen. Varmmat varieres mellom fisk - kjøtt - vegetar, laget fra bunnen av. Barna har lunsjmatpakke på torsdager.

Eiksmarka - en grønn barnehage

Vi er opptatt av å ta vare på naturen og tar vare på vårt nærmiljø. Gjennom året har vi ulike temaer, plukke søppel, avfall/sortering/gjenvinning, vann og vannets kretsløp, dyr og planter i skogen, kartlegging av biologisk mangfold, vær og temperatur, etc. 

FUB - Foreldreutvalget i barnehager

Visste du at i Bærum har vi et eget styre for Foreldreutvalget i barnehager?

FUB representerer foreldre i både kommunale- og private barnehager. Vår rolle er å følge opp aktuelle saker i barnehagesektoren ovenfor kommunen. Vi er høringsinstans i aktuelle saker, og vi har jevnlige møter med både kommunalsjef for barnehager og med utvalgsleder i Sektorutvalget for barn og unge.

Hva betyr dette for deg? Jo, du kan ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer angående driften i barnehagen din, hvis du har lest noe om hva kommunen skal gjøre med barnehagene som bekymrer deg, eller dersom du generelt lurer på noe om barnehagen din. Vi kan gi deg svar, eller ta opp din bekymring med kommunen.

Vi kan nås på Mail: baerumfub@gmail.com Facebook: FUB Bærum

Samarbeid - fleksibilitet

Vi har til tider studenter i praksis fra spesiallærerutdanningen fra Universitetet i Oslo, og vi har i flere omganger hatt lærlinger og kandidater på arbeidstrening. Dette gir oss både ny kompetanse og innsikt i ulike utdanningsinstitusjoner, vi reflekterer over egen praksis og et veilederansvar for de som er i læring.