Vurdering - evaluering

Vurdering av barnehageåret gjør vi i juni hvert år. Hva var bra? Hva kan vi gjøre anneledes neste år?

 

Hva vurderes?

Samarbeid:

Barn, foreldre og ansatte har gode muligheter for å komme med innspill, både negativt og positivt til barnehagens planer og drift. I tillegg til årsplan og informasjonshefte sender vi månedsbrev på epost til alle foreldrene med evaluering av måneden som gikk samt beskrivelse av måneden som kommer. Vi oppfordrer foreldrene til å sende noen ord om måneden som gikk, forslag til forbedringer eller bare en kommentar. I tillegg har vi en årskalender (Google) der alle kan finne viktige datoer for et helt år frem i tid samt beskrivelse av barnehagens aktiviteter.

Barna:

Gjennom observasjon, daglig oppfølging og intervjuer av barna sier alle at de stort sett har det bra i barnehagen, at de har mange gode voksne og mange barn å leke med. Barna trives med å ha aldersbestemte grupper, de har mange jevngamle lekekamerater og læring er tilpasset barnas alder. Barna har gitt uttrykk for at de ofte får være med i leken og at de får leke med det de ønsker. Barna opplever at det er gøy å være i barnehagen og at de gleder seg til å komme til barnehagen. Barna gir signaler om at leken og venner er viktig for dem, noe som også er avgjørende i deres hverdag og for deres videre utvikling og læring. Lek har derfor mye plass i barnehagen.

Foreldrene:

Siste brukerundersøkelse plasserte oss på høyt på rankinglisten i Bærum kommune. Oppdaterte tall finnes på nettsiden barnehagefakta.no. Gjennom foreldremøter, tilbakemeldinger i hverdagen, barneintervjuer og barnemøter samt personalets egne vurderinger av trivsel og omsorg, informasjon og læring, er vi godt fornøyd med resultatet. Vi gjør mye bra i barnehagen, og jobber hele tiden med utvikling og forbedring.

Personalet:

Vi arbeider mye med rutiner og sosial kompetanse, noe som skolen gir oss god tilbakemelding på. Hver avdeling og huset under ett, har fått innarbeidet rutiner som fungere bra, og gjør at både samarbeidet i personalgruppen og barnegruppen fungerer godt. Alle avdelingene har gjennomført oppsatte temaer, men med ulike vinklinger og fordypninger. Vi satte i år av mer tid til enkelte av temaene og syntes at dette fungerte veldig bra. Når personalet trives på jobb, gjør de også en bedre jobb som gir en bedre hverdag for barna.

Personalet jobber med fagutvikling i samarbeid med Bærum Kommune.

Aktiviteter:

Vi går også gjennom noen av aktivitetene vi har hatt i løpet av året, og hva vi har gjort i våre satsningsområder.

Vurderingen brukes av personalet for å se hva vi gjør og hvordan vi jobber. Dette som utgangspunkt for neste års planlegging. Vurderingen er også informasjon til foreldre og andre....