Danning

Danning er i rammeplanen beskrevet som en modningsprosess. Barna skal trenes i å reflektere over egne handlinger og væremåter, vi ønsker at barna skal utvikle evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerring til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap.

Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling.

Danning er:

  • oppdragelse
  • utvikling og læring
  • sosialisering
  • samhandlingsprosesser
  • omsorg og nærhet
  • bevisst forhold til omgivelsene
  • refleksjon over egne handlinger
  • aktive og engasjerte voksne og barn