Overgang skole

Siste våren før skolestart: Foreldre og barnehage skal sammen fylle ut overgangsskjema. Denne signeres av begge parter og barnehagen sende den videre til skole. Skjemaene finnes fra side 9 i dokumentet Overgangsrutiner

Bærum Kommune har laget felles forpliktende rutiner for overgang mellom barnehage og skole. Den benyttes av alle barnehager og skoler i kommunen.