Overgang skole

Siste våren før skolestart: Foreldre og barnehage skal sammen fylle ut overgangsskjema. Denne signeres av begge parter og barnehagen sende den videre til skole. Skjemaene finnes i de 2 siste sidene i dokumentet Overgang.

Bærum Kommune har laget felles forpliktende rutiner for overgang mellom barnehage og skole. Den benyttes av alle barnehager og skoler i kommunen.

Her følger informasjon om hva som skjer når siste året i barnehagen, og litt om forberedelser til skolestart.