Styret

Eierstyret i Eiksmarka Barnehage består av:

Sven Krohn (leder), Kristoffer Landmark-Larsen, Hilde Sandvik Lund, Anders B Frøystad, Anne-Lene Å Hødnebø, Trude Lie-Hemminghytt, Christine Wallentin og Øyvind Søetorp. Styret ble valgt på årsmøte i april 2019 og sitter frem til årsmøte i 2020.

Styrets oppgaver er beskrevet i barnehagens vedtekter (se fliken dokumenter). Saker til behandling i styremøtene kan sendes til barnehagen på mail fra alle andelshavere (foreldre) med plass i barnehagen minst 1 uke før møtetidspunkt.