Vedtekter

Barnehagen eies av foreldre med plass i barnehagen.

Eierstyret består av foreldre, 6 medlemmer og 2 vara, og velges på årsmøtet. Det er ca 5 styremøter i året. Daglig leder er sekretær for styret.

Styrets oppgaver er beskrevet i barnehagens vedtekter. Vedtekter ligger under fliken "Dokumenter". Saker til behandling i styremøtene kan sendes til barnehagen på mail fra alle andelshavere (foreldre) med plass i barnehagen minst 1 uke før møtetidspunkt.