Vedtekter

Barnehagen eies av foreldre med plass i barnehagen.

Eierstyret 2020-2021 i Eiksmarka Barnehage består av: Anne-Lene Å Hødnebø, Kristoffer Landmark-Larsen, Hilde Sandvik Lund, Trude Lie-Hemminghytt, Christine Wallentin, Øyvind Søetorp, Peder Poulssen og Ingrid Brekke.

Styrets oppgaver er beskrevet i barnehagens vedtekter (link her). Saker til behandling i styremøtene kan sendes til barnehagen på mail fra alle andelshavere (foreldre) med plass i barnehagen minst 1 uke før møtetidspunkt.