Styret

Eierstyret 2020-2021 i Eiksmarka Barnehage består av:

Anne-Lene Å Hødnebø (leder), Kristoffer Landmark-Larsen, Hilde Sandvik Lund, Anders B Frøystad, Trude Lie-Hemminghytt, Christine Wallentin, Øyvind Søetorp og Peder Poulssen. 

Styrets oppgaver er beskrevet i barnehagens vedtekter (se fliken dokumenter). Saker til behandling i styremøtene kan sendes til barnehagen på mail fra alle andelshavere (foreldre) med plass i barnehagen minst 1 uke før møtetidspunkt.