Grensesetting

Barna utvider sin etiske horisont ved å lære allmenngyldige og felles normer for atferd. (Kari Lamer)

Gjennom prososial atferd får man snudd oppdragelsen fra primært å dreie seg om grensesetting, til i stedet å sette ord på, oppmuntre og gi oppmerksomhet til de positive samhandlingene man ønsker av barna.

Mange gode idéer finner du også her:
http://www.familieverden.no/Oppdragelse/Grensesetting/

Fokuser på det positive, overse det negative

- Ved å rose det som er bra, skaper du enkelt et positivt miljø i familien.

Sønnen din på fire leker på gulvet og begynner å skrike høyt. Du sier: «Nei, ikke den høye stemmen her inne.» Men gutten fortsetter. Vent så til han et øyeblikk er stille, og si: «Se så flink du er, du klarer jo fint å være stille». Det kan være nok til at du får ro. Hvis han ikke begynner igjen, snakk med ham etter en liten stund: «Hva bygger du? Så fint det blir!»

Slik unngår du at han skriker igjen for å få oppmerksomhet.

Følg opp det du sier

Per (3) sitter med en støyende brannbil og dominerer hele stua. Du har besøk, og sier: «Nei, nå må vi legge vekk bilen, den bråker, og vi vil gjerne snakke i ro».

Per fortsetter uten å bry seg. Du gjentar beskjeden.

- Hvis det fortsatt ikke hjelper, er det på sin plass å ta fra ham bilen.

Barnet må faktisk lære at det ikke bare er tomme ord når du forteller hvilke konsekvenser noe vil få.

NB! Gi barnet en skikkelig sjanse til å legge bort bilen først.

Avled

Situasjonen med brannbilen kunne du kanskje også løst ved å rette oppmerksomheten mot noe annet: «Nå begynner barne-tv», eller: «Se, nabobarna aker ute», og så ryddet vekk bilen når han løp til tv-en eller døren.

- Foreslå hyggelige alternativer til det du ikke ønsker, så unngår du kanskje konflikt.

Velg dine kriger

Å unngå konflikt i brannbilsituasjonen, kan være å gjøre både deg og barnet en bjørnetjeneste. Da lærer han jo at det «lønner» seg å ikke høre etter.

Men hvis han insisterer på å ha på seg supermanndrakten sin på en uformell fest hos din søster, er det kanskje ikke så farlig? Vi vil jo ikke krangle hele tiden. (fra ABC i grensesetiing)

La barnet få være med å diskutere hva som skal være lov og ikke, og selv få komme med forslag til regler.