Vi støtter SOS-Barnebyer

Hvert år på FN-dagen 24. oktober samler barnehagen inn penger til SOS-Barnebyer. Dette er vår FN-aksjon. Vi holder på hele september og oktober med forberedelser. Feiringen er også er en dokumentasjon på hva vi har gjort i barnehagen. Inntektene kommer fra barnas kunstutstilling (salg), underholdning med sang (dans), salg av mat, kafé med kaffe og kaker og loddsalg.

Vi støtter vi opp om ulike aktuelle katastrofeområder gjennom SOS-Barnebyer/ SOS-sykehus og medisinske sentre med restbeløpet.

Barna lærer om barn i andre land, og at vi må hjelpe de som ikke har det så godt som oss.