Konfliktløsning

Konfliktløsning ICPS-metoden

Interpersonal communication Problem Solving

Metode til hjelp i arbeidet med å løse konflikter hvor barn er involvert.

Den voksne går inn i konflikten som veileder. Skal ikke løse konflikten for barna, men hjelpe dem til å finne løsningen selv.

1. Klargjøring av problemet: Hva var det som skjedde? Hvordan skjedde det? Hvem var der osv. Her er det viktig ikke å bruke "hvorfor".

2. Forslag til løsninger: La alle parter komme til orde.

3. Vurdere løsningsforslagene: Det er viktig å få frem hvordan de ulike løsningsforslagene vil virke på dem som er i konflikt, om de er rettferdige osv.

4. Valg av løsninger: Alle parter blir enige om en felles løsning. Alle må holde sin del av avtalen.

5. Evaluering: De voksne må følge opp at leken fortsetter og at avtaler holdes.

Forenklet modell Barnet får hjelp til å beskrive konflikten:

Hva skjedde?

Barnet får hjelp til å sette ord på følelsene:

Jeg likte ikke at..

Barnet får hjelp til å sette seg inn i motpartens situasjon.

Hvordan hadde den andre det? Barnet får veiledning i hvordan de kan bli venner igjen

Gi og ta, inngå kompromisser

Gi anerkjennelse når konflikten er løst!