Avdelingene

Eiksmarka Barnehage er en 3-avdelings barnehage med 55 barn i alderen 1-6 år. Barna er delt inn etter alder, med 13 småbarn 1-3 år på en avdeling, 21 mellomstore barn 3-4 år på neste avdeling, og 21 store barn 4-6 år på siste avdeling. Det faste personalet teller 13 inklusive daglig leder og kokk, og i tillegg har vi til tider lærlinger, studenter og ekstraressurser.

Vi har store barnegrupper med god bemanning og rikelig med innearealer.

  1. Lepus er avdelingen for de minste barna 1-3 år
  2. Pyxis er avdelingen for de mellomstore barna 3-4 år
  3. Orion er avdelingen for de største barna 4-6 år
  • Avdelingene har fått navn etter stjernebilder.

    Nærmere informasjon om hva de forskjellige avdelingene fokuserer på, se i sidemenyen.