Avdelingene

Eiksmarka Barnehage er en 3-avdelings barnehage med 55 barn i alderen 1-6 år. Barna er delt inn i 3 avdelinger.  Småbarnsavdelingen har 13 småbarn 1-3 år, de 2 andre avdelingene har 21 barn hver i alderen 3-6 år. Det faste personalet teller 14 inklusive daglig leder og kokk, og i tillegg har vi til tider lærlinger, studenter og ekstraressurser.

Vi har store barnegrupper med god bemanning og rikelig med innearealer.