Foreldreundersøkelsen

Vi har årlig en foreldreundersøkelse som utarbeides av UDIR og er lik for hele landet. Resultater publiseres på www.barnehagefakta.no