Foreldreundersøkelsen

Vi har årlig en foreldreundersøkelse som utarbeides av UDIR og er lik for hele landet. Resultater publiseres på www.barnehagefakta.no

Siste foreldreundersøkesle fra desember 2020 ga oss 5 poeng for barnas trivsel (høyeste poengsum)