Foreldreundersøkelsen

Vi har årlig en foreldreundersøkelse som utarbeides av UDIR og er lik for hele landet. Resultater publiseres på www.barnehagefakta.no

Stort sett får vi 4,8 - 5 poeng for barnas trivsel (der 5 er høyesthøyeste poengsum). Og i 2023 var det full jubel med toppscore og sammenlagte tall viste at vi var best i Asker og Bærum (ref Budstikka 21.02.2023)