Velkommen til Eiksmarka

Vi i Eiksmarka Barnehage vil bidra til at dagen idag skal bli den beste! For barn, voksne og alle som kommer innom...

Vi fordyper oss i TETT PÅ - hva innebærer det?

TETT PÅ er Bærum kommunes satsningsområde for barnehager. Vi startet opp i første gruppe i 2020 og har nå etablert TETT PÅ som et system for å bli enda bedre voksne, til å fremme barnas trygghet, trivsel, læring og språkutvikling i barnehagen. TETT PÅ bygger på nyere forskning om kvalitet i barnehagen. Mer informasjon i vår årsplan.

Voksne skaper vennskap.

Se denne kortfilmen som viser hvor viktig det er at voksne/foreldre tar grep og inkluderer alle....