Diverse informasjon

På denne siden vil du kunne hente opp dokumenter knyttet til det pedagogiske arbeidet.

  • Informasjon om TETT PÅ - kvalitet i bærum
  • Trafikksikkerhet i Eiksmarka Barnehage - vi er en trafikkvennlig barnehage
  • Informasjon. (Om barnehagen, drift, dagsplan, rutiner og regler.... Dette er et hefte som deles ut til alle nye (på foreldremøtet for nye i juni).